Katta som var så fæl til å ete

Katta som var så fæl til å ete

bookmark

Fortellerstund på nordsamisk og norsk

lørdag 19. februar 2022, kl. 11:00 til kl. 11:12

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis - digitalt

 

Dette er eventyret om Katta som var så fæl til å ete, også kjent som Kjetta som var så fæl til å ete . Eventyret er et regleeventyr som leker med ord og rytmer. Kan du bare ett av språkene klarer du kanskje å lære et nytt ord eller to etter å ha hørt det?

Det er Vegard Bjørsmo som leser på nordsamisk. Han er sanger og skuespiller kjent fra blant annet Stjernekamp. Vegard leser sammen med Litteraturhusets barneromsansvarlig Jasdeep Singh Kalirai.

I Norge bor det mange ulike mennesker som til sammen snakker over 150 forskjellige språk! Derfor har Litteraturhuset laget «Flerspråklig fortellerstund», et digitalt arrangement for barn hvor man får høre historier og eventyr – fortalt på to språk!

Fortellerstunden er illustrert med nye tegninger av Hege Fjæra.

Arrangementet passer best for barn fra 4 år og oppover.

——————————————————————————————————————–

Dát lea máinnas bussá birra mii lei nu vuovdái, dárogillii Kjetta som var så fæl til og ete. Dát máinnas lea hoahkan mii mearkkaša ahte dat atná geardduheami, ja čielga ritmma gielas vai galgá šaddat somá lohkat máidnasa. Jus dušše máhtat dárogiela dahje dušše máhtat sámegiela, de soaittát oahppat moadde ođđa sáni maŋŋá go leat guldalan máinnastanbottu.

Dat lea Vegard Bjørsmo gii lohká máidnasa davvisámegillii. Son lea lávlu ja neavttár gii lea earret eará oassálastán Stjernekampas. Vegard lohká Girjálašvuođaviesu bargiin Jasdeep Singh Kalirai.

Norggas orrot olu iešguđetlágan olbmot, mat oktiibuot hállet badjel 150 iešguđetlágan giela! Dat lea sivva manne Girjálašvuođaviesus ráhkaduvvo “Máŋgagielat máinnastanboddu”, digitála doalut gos mánát besset guldalit muitalusaid ja máidnasiid – guovtti gillii!

Hege Fjæra lea illustreren govaid máinnastanboddui.

Doalut heivejit buorremusat mánáide geat leat 4 jagi ja boarrásat.