Kildekritikk i internetts tidsalder

bookmark

Lørdagsforedrag ved Sigve Indregard

lørdag 18. mars 2017, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Det moderne mennesket har internett som sin viktigste informasjonskilde. Men hvordan skal man sile informasjonen? Hvordan skal man orientere seg når man søker sann viten i et cyberspace som ofte primært er ute etter å fortelle en god historie?

Sigve Indregard har i en årrekke vært journalist i Morgenbladet. Han var også redaktør for sakprosautgivelsen Motgift. Akademisk
respons på den nye høyreekstremismen, der forskere fra ulike felt gikk høyreekstreme konspirasjonsteorier etter i sømmene. Hvordan klarer dette tankegodset seg i møte med vitenskapens standarder til faglige beviser, etterprøvbarhet og kildekritikk?

I den nye lørdagsforedragsserien «Bevisets stilling» vil Litteraturhuset se nærmere på grenseområdene mellom reell, fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.