Kildeutvalgets rapport

bookmark

Rapportlansering

tirsdag 5. november 2019, kl. 09:30 til kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Presseforbund

Inngang: Gratis

Norsk Presseforbund satte i april ned Kildeutvalget, som har hatt som mandat å utarbeide en rapport om medienes kildebruk. Utvalget ble bedt om å se særlig på:

  • Medienes omgang med ulike typer kilder
  • Bruk av anonyme kilder og utfordringer med dette
  • Sitatpraksis og sitatregler
  • Premisser i kontakten med kilder og intervjuobjektet
  • Kildevern og upublisert materiale

Les mer om mandatet og utvalget her. Utvalgets leder, Sven Egil Omdal, vil presentere deres funn og anbefalinger. Arrangementet er åpent for alle, og vil i tillegg strømmes her.

I etterkant av fremleggelsen vil det bli anledninger til spørsmål og umiddelbare kommentarer. Deretter oppfordrer vi om at rapporten drøftes i ulike sammenhenger, som på journalistfaglige konferanser og i de enkelte redaksjoner.  NPs styre vil behandle rapporten i slutten av november.