Kinas oppstigning

bookmark

Konsekvenser for verden – og Norge

tirsdag 14. april 2015, kl. 08:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Polyteknisk Forening

Inngang: Gratis

Kinas fremvekst som en global økonomisk supermakt etter å ha bekjempet absolutt fattigdom I et omfang verden ikke før har sett, utfordrer vesten og har skapt nye modeller for utvikling for fattige land. I den internasjonale utviklingsdebatten reiser dette spørsmålet om hvor viktig frigjøring fra daglig materiell nød er sammenliknet med individuelle og liberale rettigheter i forståelsen av menneskerettighetene. I geopolitisk forstand flyttes makt fra vesten mot Kina og andre fremvoksende økonomier, og vestlig global governance slik den ble satt opp etter krigen utfordres ved at BRIC-landene setter opp nye utviklingsbanker i konkurranse med Verdensbanken. I Norges bilaterale relasjon med Kina oppdaget vi sent at Kina var blitt en stormakt, i bistandspolitikken møter vi oftere Kina som partner for våre tradisjonelle samarbeidsland. Erik Solheim vil reflektere over disse spørsmålene med utgangspunkt i sin nåværende rolle i Utviklingskomiteen i OECD.