Kinas intellektuelle tradisjon

bookmark

Åpningsforedrag ved professor Wang Hui

mandag 14. november 2011, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kina har en fire tusen år lang ubrutt skrift- og kulturtradisjon. En tradisjon som kun er formidlet og forstått i bruddstykker i Vesten. Den kanskje fremste tolkeren og eksperten av denne tradisjonen i verden i dag, er professor Wang Hui. I en rekke artikler, bøker og essays har han skrevet om forskjellene og likhetene mellom de sosiale, politiske og intellektuelle strømningene i Kina og resten av verden. I 2008 sto han på magasinet Foreign Policys liste over verdens hundre ledende intellektuelle, og han har vært gjesteprofessor ved blant annet Harvard, Stanford, Berkeley og universitetet i Bologna.

Wang Hui åpner kinesisk uke på Litteraturhuset med et originalforedrag om nettopp den kinesiske intellektuelle tradisjon, og dens likehet og ulikheter med det vi kaller vestlig filosofi.

Språk: Engelsk

Wang Hui 汪晖 (1959) er professor i kinesisk intellektuell tradisjon ved Tsinghua University i Beijing. Han har tidligere blitt utpekt blant de topp 100 offentlige intellektuelle i verden av det amerikanske magasinet Foreign Policy og har vært gjesteprofessor ved universiteter som Harvard, Stanford, Berkeley og Bologna.