Kirkens samfunnsengasjement: Integrering og innvandring

bookmark

"Sånn gjør vi det i kirken!"

torsdag 26. mai 2011, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norske kirkeakademier, Mellomkirkelig Råd og tidsskriftet Kirke og Kultur

Inngang: Gratis

Festivalen osloHIMMEL inviterer til debatt om kirkelig engasjement i norsk integrerings, asyl- og innvandringspolitikk. Hvilken rolle og ansvar har kirken i møte med asylsøkere, innvandrere og tilreisende romfolk i Oslo? Skal kirken og kirkelige organisasjoner være ambassadører for papirløse etiopere eller afghanere på flukt? Hvordan responderer kirken på konkrete krenkelser av menneskeverdet?
 

Biskopen i Oslo, Kirkens Bymisjon, NOAS, Oslo domkirke, en av byens migrantmenigheter og Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, deler synspunkter og erfaringer fra sitt arbeid – og utfordrer byens politikere til en debatt om menneskeverd, integrering og en mer human asyl- og innvandringspolitikk. Et politikerpanel responderer og utfordrer kirken tilbake. Valgkampen er i gang!

Foreløbig har følgende politikere bekreftet: Marianne Borgen (ordførerkandidat, SV), Torill Berge (leder i Oslo Venstre), Andreas Halse (bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet) og Sturla Henriksbø (sentralstyremedlem i KrF fra Oslo). Vi avventer svar fra FrP og Høyre.

Korte innledninger:
Menneskeverd og rettigheter – Bymisjonens arbeid med romfolk – v/ Johannes Heggland, Kirkens Bymisjon
"Dette vil vi" – en kirkelig visjon om innvandring og integrering v/ biskop Ole Christian Kvarme
Ingen er ulovlig-kampanjen – og samarbeid med kirken v/ Ann-Magritt Austenå, generalsekretær i NOAS
Kirken som et annerledes rom. erfaringer fra Oslo domkirke v/ gateprest Jan Christian Nielsen
Papirløse i menigheten v/ Hirut Worku, forstander i den etiopiske ortodokse menigheten
Kirken i møte med kulturelt og religiøst mangfold v/ Anne Anita Lillebø, Kirkelig senter for religionsmøte og dialog

Lenker:
www.oslohimmel.no
www.kirkeakademiene.no