Kjærlighet som medisin

bookmark

Å bli sett i psykiatrien

onsdag 7. desember 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Maja Thune og Anne Malerbakken

Inngang: Billett

I dagens psykiatri er mye av behandlingen basert på diagnoser og medisinering. Kan man tenke nytt og annerledes? Det settes etter vår mening altfor fort merkelapper på menneskelige reaksjoner og uttrykksmåter, som kan være helt adekvate når man ser på konteksten de har oppstått i.