Kjenn deg selv – med Enneagrammet

bookmark

Foredrag om Enneagrammets 9 personlighetstyper v/ Helene Makani

tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Makani Academy

Inngang: Gratis

Enneagrammet er en modell som beskriver 9 personlighetstyper og disse 9 typers tenke- og handlemønstre. Det er en modell som fascinerer og forbløffer de fleste som lærer om den, fordi den beskriver menneskers blinde sider, kommunikasjonsmønstre og også helt ubevisste, psykologiske mønstre. Samtidig beskriver modellen – til forskjell fra mange andre personlighetsmodeller – hvordan man kan utvikle seg med utgangspunkt i den typen man er.

Enneagrammet kan brukes både i arbeids- og privatliv til å forbedre kommunikasjon og samarbeid, og til å øke toleransen over for andre menneskers handlinger. Det er dessuten et fantastisk verktøy til personlig utvikling. Foredragsholder er Helene Makani, som har mange års erfaring med Enneagrammet som verktøy til personlig utvikling. Helene underviser desuten i Enneagrammet i bedrifter og anvender modellen som leder- og teamutviklingsverktøy. Helenes bok Enneagrammet – din personlige udviklingsvej kan kjøpes på Litteraturhuset på foredragskvelden.