Kjønnsdiskriminerende verneplikt eller kjønnsnøytral samfunnsplikt?

bookmark

Åpent debattmøte

tirsdag 23. april 2013, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Norske menn har i dag plikt til å utføre ett års militærtjeneste, og risikerer fengselstraff for ikke å utføre pålagt verneplikt. Norske kvinner har derimot ingen plikt til å utføre militærtjeneste, men en rett, som de aller færreste benytter seg av. Denne diskrimineringen av menn er påtalt av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i en uttalelse 30.03.2012 for å stride mot likhetsprinsippet i Likestillingsloven: ”Likestillingsombudets synspunkt … er at verneplikt for menn er i strid med prinsippet om likestilling mellom kjønnene, og at dagens ordning er diskriminerende mot menn etter likestillingsloven”. Mer rettferdige alternative løsninger ville være enten å innføre verneplikt også for kvinner, eller å avskaffe verneplikt for menn, eller å innføre samfunnsplikt for begge kjønn.
MannsForum ønsker å sette den kjønnsdiskriminerende verneplikten under offentlig debatt, og inviterer til et seminar om mer rettferdige kjønnsnøytrale alternativer.
Innledninger ved Stortingsrepresentant Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Landstillitsvalgt Grunde Almeland, Vernepliktsrådet i Forsvaret, og Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillingsombudet.
Møtet er åpent, og gratis

For nærmere informasjon se her 

Program:
1800 – 1810 Velkommen ved møteleder Guttorm Grundt, MannsForum
1810 – 1830 Kjønnsnøytral verneplikt – en nødvendighet for et moderne forsvar? Innledning ved Landstillitsvalgt Grunde Almeland, Vernepliktsrådet, Tillitsmannsordningen i Forsvaret. Spørsmål
1830 – 1850 Verneplikt kun for menn – et likestillingsproblem? Innledning ved Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillingsombudet. Spørsmål
1850 – 1910 Pause
1910 – 1930 Kan kjønnsnøytral samfunnsplikt være løsningen?; Innledning ved Stortingsrepresentant Kjersti Toppe; Nestleder i helse og omsorgskomiteen. Spørsmål.
1930 – 2050 Kjør debatt! Debatt mellom innlederpanelet og salen
2050 – 2100 Oppsummering og avrunding

Alle interesserte er velkomne, og seminaret er gratis.