Kjønnsforskjeller i skolen

Kjønnsforskjeller i skolen

bookmark

Hva er grunnen?

torsdag 5. april 2018, kl. 10:00 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Stoltenberg-utvalget (Kunnskapsdepartementet)

Inngang: Gratis

I arbeidslivet er det slik at menn havner i bransjer og stillinger som gir høyere lønn, mer prestisje og større innflytelse. Derfor er vi vant til å betrakte kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsmarked som et spørsmål om likestilling for kvinnen: Hvordan kan vi få flere kvinner til å studere realfag? Hvordan kan vi motivere flere kvinner til å søke jobber med lederansvar. Men i utdanningsløpet er det andre kjønnsforskjeller som også må vies oppmerksomhet, og som kan få stor betydning også for fremtidens arbeidsmarked. Gutter gjør det jevnt over verre enn jenter. Hva slags forklaringsmodeller har vi for å forklare denne forskjellen?

Er skolen feminisert? Endrer arbeidslivet seg til gutters eller jenters fordel? Er gutter mer sårbare eller mer umodne enn jenter? Stoltenbergutvalget har invitert en rekke eksperter for å diskutere hvorfor gutter gjør det verre på skolen enn jenter. Hva blir konsekvensene for samfunnet? Hva kan vi, og hva bør vi gjøre?

Nils August Andresen fra Minerva vil være møteleder for arrangementet og utvalgsleder Camilla Stoltenberg vil holde en presentasjon om utvalgets arbeid. OECD er invitert til å presentere funn fra deres kommende landrapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i Norge.

Få mer informasjon og meld deg på via våre nettsider.