Kjønnslemlestelse

bookmark

- tortur og forbrytelse

torsdag 31. august 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Ex-Muslims of Norway

Inngang: Gratis

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Gjennom FNs bærekrafts mål nummer fem har verdens land blitt enige om at vi skal avskaffe kjønnslemlesting innen 2030.

Vi skal prøve og finne svarene til spørsmålene nedenfor, fortelle egen opplevelser og opplyse om helsefaglige, juridiske, religiøse og historiske fakta om temaet.

Hvorfor må vi vente helt til 2030 med å avskaffe dette barbariske overgrepet?

Men hva med Europa? Hvorfor klarer vi ikke å stoppe kjønnslemlestelse i Europa i dag?

Hva er bakgrunnen for dette brutale overgrep? Religiøst, kulturell eller begge deler?

I panelet skal vi ha blant annet en person som har vært utsatt for kjønnslemlestelse, forsker, lege, jordmor og ex-muslimer.

Panel deltakere: Mai Ziyade, Inger-Lise Lien, Asha Barre, Lily Bandehy, Walid Al Kubaisi. Flere navn kommer.