Klassesamfunnets tilbakekomst?

bookmark

Ut av akademia 2018

onsdag 19. april 2017, kl. 19:00 til torsdag 19. april 2018, kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet

Inngang: Gratis

Det er tretti år siden ledende norske samfunnsforskere erklærte det norske klassesamfunnet for en saga blott i boka Klassesamfunnet på hell. Hvordan har ulikhet i Norge utviklet seg siden den gangen? På dette debattmøtet inviterer Sosiologforeningens østlandsavdeling til debatt om ulikhet og klasseanalyse.

I hele vesten øker ulikhetene i begge ender av samfunnshierariket, og forskere snakker med uro om framveksten av en superrik elite, og et prekariat av løsarbeidere som nye samfunnsklasser. Hvordan ser dette ut i Norge? Kaller utviklingen på mer sosiologisk klasseanalyse?

Etter korte innlegg om den empiriske utviklingen, blir det paneldebatt om klasseanalysens relevans.

PROGRAM
Prekariatet på norsk? Om fremveksten av løsarbeidersamfunnet
Line Eldring, Fellesforbundet og tidligere Fafo presenterer noen hovedpunkt fra sin kommende bok Løsarbeidersamfunnet, skrevet sammen med Elin Ørjasæter.

Klasser og eliter i Norge – utvikling over tid
Marianne Nordli Hansen, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Hvorfor jeg er Marxist
Gudmund Hernes, professor ved Fafo og handelshøgskolen BI. På vegne av forfatterkollegiet bak «Klassesamfunnet på hell» argumenterer Hernes for fortsatt gyldighet av den 30år gamle diagnosen.

Paneldebatt
I panelet stiller også Ove Skarpenes og Maren Toft, i tillegg til overnevnte forskere.
– Ove Skarpenes er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder. I teksten Fortellinger om de lavtutdannede i Norge, spør Skarpenes om sosiologiske eledighetsbeskrivelser unintendert bidrar til stigamtisering av arbeiderklassen. Ove er ellers kjent fra “Skarpenes-debatten” der han sammen med Rune Sakslind ved UiB har kritisert Bourdieu-inspirerte klasseanalyser av smak og livsstil.
– Maren Toft er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi der hun skriver phd om overklassekarrierer, sosial og geografisk segregering. Maren fikk Sosiologforeningens pris for beste ikke-skandinaviskspråklige artikkel 2017 på årets vinterseminar.