Klima og media

bookmark

Frokostdebatt

tirsdag 5. april 2016, kl. 08:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Tekna

Inngang: Gratis

En klimajournalistikk som forskerne kjenner seg igjen i – er det mulig? Hvordan kan vi få en mediedekning av klima som dekker forskernes behov for faglige vinklinger, men som samtidig dekker journalistenes ønske om konkrete svar og dramatiske historier?

Tekna Klima inviterer til frokostdebatt om hvordan media dekker klimastoff og håper både forskere og journalister vil ta turen.
Dialogen mellom media og forskningsmiljøene er ofte preget av journalistens behov for et faglig svar på dramatiske hendelser som kan knyttes til klimaendringer. Forskerne på sin side ønsker å formidle kompleksiteten i klimautfordringene, men en slik fordypning vies sjelden plass i mediene. Vi vil fange opp både journalistiske og vitenskapelige hensyn, og håper at refleksjonene vil være verdifulle for begge miljøene.

I panelet:
Astrid Rommetveit, NRK
Anton Eliassen, direktør, Meteorologisk Institutt
Bjørn Samset, seniorforsker, Cicero
Andreas Ytterstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Espen Løkeland-Stai, Dagsavisen Ordstyrer er Kaia Storvik fra Agenda.

 

Velkommen til debatt og frokost (serveres fra kl. 08.00)!

 

Påmelding her