Klima- og miljøutfordringer i Himalaya

bookmark

Møte i regi av Den norske Tibetkomite og Norge-Nepalforeningen

mandag 5. oktober 2009, kl. 18:30

Sal: Skram

Arrangør: Den norske Tibetkomite og Norge-Nepalforeningen

Inngang: Gratis

Seminar med faglige innspill før Klimakonferansen i København. Rundt 1,5 milliarder mennesker i Asia er avhengig av vannet som strømmer i elver som starter i Himalaya og på Tibet-platået. Området har den største ferskvannsforekomsten i verden etter Sørpolen og Nordpolen. Det omtales derfor med god grunn som den tredje pol men breene i dette Asias vanntårn smelter raskt.

CICERO Senter for klimaforskning sammen med forskningsinstituttene UNEP/Grid Arendal og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) vil presentere en felles forskningsrapport om klimaendringene i Himalaya på klimakonferansen i København.

Program

18.30: Velkommen v/ daglig leder i Den norske Tibetkomite; Chungdak Koren.
18.35: Presentasjon av innlederne v/ leder av Tibetkomiteen; Olav Gunnar Ballo
18.40: Et vitnesbyrd om miljø- og klimaendringene i Himalaya v/ Lobsang Dhargyal Lhalung Tsang, tidligere nomade fra Tibet
19.00: Konsekvensene av de globale klimaendringene i Himalaya v/ Halvor Dannevig, Cicero – Senter for klimaforskning.
19.15: Norske myndigheter og klimaendringene i Himalaya v/ statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet.

19.30: Pause.
19.40-20.40: Innlederne besvarer spørsmål. Kort utfordring til panelet v/ styremedlem Roy Arne Varsi, Tibetkomiteen
20.40: Avslutning v/ Dag Norling, leder av Norge-Nepalforeningen

20.45: Pause.
20.55-21.40: Film fra Himalaya.