Klima og stortingsvalg 2013

bookmark

På vei mot to grader eller to meter?

mandag 22. april 2013, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Polyteknisk Forening i samarbeid med Handelshøyskolen BI

Inngang: Gratis

Hva kan de enkelte næringer og sektorer bidra med når Norge skal redusere sine utslipp? Hva er de politiske ambisjoner? Nikolai Astrup, Ketil Solvik-Olsen, Eirin Sund, Ola Elvestuen, Lars EgelandEystein Jansen, Jørgen Randers, Arvid Moss, Gro Brækken, Erik Figenbaum og Nina Jensen. Møteleder Kristian Marstrand Platsen.