Klimabarometer

bookmark

Presentasjon ved TNS Gallup

fredag 7. juni 2013, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: TNS Gallup

Inngang: Gratis

TNS Gallup inviterer til presentasjon av resultater fra årets Klimabarometer. Hvor står klimasaken blant velgere og politikere tre måneder før Stortingsvalget?

• Hvilke forventninger har velgerne til ulike aktører?
• Hva mener velgerne den kommende regjeringen bør fokusere på i klimapolitikken?
• Vil folk støtte en mer aktiv klimapolitikk?
Program:
1300 Presentasjon av Klimabarometeret v/ Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup.

1330 Kommenterer til resultatene fra:
Christian Rynning-Tønnesen, Konsernsjef, Statkraft
Fredric Hauge, Faglig leder, Bellona
Stein Lier-Hansen, Adm. direktør, Norsk Industri
Arne Skjelle, Adm. direktør EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

1400 Paneldebatt: Hva betyr resultatene for norsk klimapolitikk?

Bård Vegar Solhjell, Miljøvernminister (SV)
Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant (Høyre)
Trine Skei Grande, Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder (Venstre)
Eirin Sund, Stortingsrepresentant (Ap)
Ketil Solvik Olsen, Stortingsrepresentant (FrP)
Erling Sande, Stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen (Sp)
Rasmus Hansson, Stortingskandidat (De Grønne)
Debattleder: Eivind Heløe, Kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Påmelding her