Klimadebatt

bookmark

Hvordan bygge for nullutslippssamfunnet?

onsdag 3. mai 2017, kl. 17:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: SINTEF Byggforsk og NTNU

Inngang: Gratis

I Norge er vi blitt rike på olje, men andre må betale for klimautslippene. Den rene vannkraften vil vi ha for oss selv. Kommer vi unna med det? Nå kan vi bygge nullutslippsbygg, men har vi råd til det? Eller har vi råd til å la være?

Arrangementet varer fra kl 17.30-20.30 og er gratis, men vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange som kommer. I tillegg blir det bestilt småmat til påmeldte.

Påmelding innen 30.april HER.

 

Programmet er:

Om status for klima og tiltak som monner CICERO ved Kristin Halvorsen Utviklingstrekk i byggsektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?

COWI ved Kim Robert Lisø

Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon?

Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas

Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?

NVE ved Karen Byskov Lindberg

Pause

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

BNL v/Rannveig Landet

Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk?

Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen

Debatt: Hvordan bygge for nullutslippssamfunnet?

 

Foto: Tove Lauluten FutureBuilt