Klimaflyktninger

bookmark

tirsdag 15. november 2016, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Tekna

Inngang: Gratis

Tre ganger så mange flykter fra miljøkatastrofer som fra krig og konflikt, og antallet er ventet å øke kraftig. De fattigste landene er mest utsatt. Hvordan skal vi håndtere klimaflyktningene?                

Ettersom klimaet endrer seg, og verden i økende grad opplever stormer, flom eller tørke, vil stadig flere bli tvunget til å flytte fra hjemstedet sitt. I dag er rundt 20 millioner mennesker fordrevet på grunn av naturkatastrofer, og FNs klimapanel anslår at tallet vil stige til hele 200 millioner mot slutten av dette århundret.

Foreløpig er om lag 95% av klimaflyktningene internt fordrevet, men klimaendringene skaper grobunn for store ressurskonflikter. Når livsgrunnlaget ruralt forsvinner som følge av tørke og flom, søker folk mot byene. Det truer matsikkerheten, og kan bidra til intern uro. Hva vet vi så langt, og hva vil fremtiden vise?

Bli med når Tekna Klima inviterer til seminar om klimaflyktninger. Kaia Storvik fra Tankesmien Agenda styrer ordet, og i panelet sitter:

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning

Ellen Marie Viste, forsker ved Universitet i Bergen og Bjerknessenteret for Klimaforskning

Påmelding via denne lenken