Klimakrise, men lite handling

bookmark

Hva hindrer oss i å skifte fokus?

onsdag 21. september 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Inngang: Gratis

Selv om den vitenskapelige kunnskapen om klimaendringene og deres årsaker er overveldende, henger samfunnsmessige endringer etter. Forbruket av fossilt brennstoff øker fremdeles, og de tre varmeste månedene siden målingene begynte, ble registrert våren 2016.

Hvor er proppen i systemet; hvilke flaskehalser er det som er tette, og hvorfor er det så vanskelig å skifte kurs? En dimensjon som er dårlig forstått, og som kan gi viktige svar, er at vi er fanget i en rekke skalakollisjoner:

Det langsiktige kolliderer med det kortsiktige; det nære med det fjerne; den lille, erfaringsnære verden med den store og abstrakte.Det er lett å kompostere, men vanskelig å avskaffe flytrafikken. Det er mulig å redde en forurenset bekk, men ikke å stanse nedsmeltningen av innlandsisen på Grønland. Neste års feriereise til Thailand blir prioritert fremfor kommende generasjoners livskvalitet.

På dette arrangementet gis mange eksempler på slike skalakollisjoner, og publikum får også oppleve et sjeldent møte – eller kanskje en skalakollisjon? – mellom økonomi, antropologi og perspektiver fra psykologi.

Innledninger: 

Thomas Hylland Eriksen: Sivilisasjonens største selvmotsigelse

Karine Nyborg: Gode og onde sirkler

Bård Harstad: Strategiske spill i økonomi og politikk

Harold Langford Wilhite: Hvorfor handler vi ikke

Velkommen!

Gratis inngang.