Klimakvoter: En blindvei?

bookmark

Kan CO2-kvoter løse klimaproblemet?

onsdag 10. mai 2017, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Inngang: Gratis

Klimakvoter som virkemiddel brer om seg globalt. Under dette lunsjseminaret diskuterer sentrale norske forskere og eksperter hvilke erfaringer vi har med klimakvotehandel, hva som fungerer, og hva som ikke fungerer – og hvor veien i klimakampen bør gå videre.

Påmelding gjøres her innen 5. mai.