Forfattermøter våren 2019Foto: Creative commons Bearbeidet Gladesigner

Klimaproblemet for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag våren 2019

26. januar 2019 - 20. mars 2019

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I oktober kom den foreløpig siste av rapportene fra FNs klimapanel, og der ble det slått fast at vi må gjøre endringer menneskeheten aldri før har sett maken til. Denne lørdagsforedragsserien undersøker gapet mellom kunnskap og handling. Hva må til? Hvorfor er det ikke mulig å komme noen vei hverken i internasjonale klimaforhandlinger eller norske utslippskutt? Kan teknologien redde oss?

Foredragene holdes utvalgte lørdager kl. 15.00, og inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning. Foredragsserien avsluttes med en strategidiskusjon med Arne Johan Vetlesen, Linn Stalsberg, Anja Bakken Riise og Bernhard Ellefsen 20. mars.