Klimarisiko i finansnæringen

bookmark

Nye verktøy gir retning

onsdag 31. oktober 2018, kl. 08:00 til kl. 10:30

Sal: Skram

Arrangør: Sustainability Hub Norway

Inngang: Gratis med påmelding

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Store verdier står på spill. Bygninger, veier, strømnett og annen kritisk infrastruktur trues av ekstremvær og overvann.

 

For å sette en felles retning lanserte Finans Norge veikartet for grønn konkurransekraft. Hvilken informasjon og hvilke verktøy vil bidra til at målene nås og klimarisikoen reduseres?

 

Norsif og Sustainability Hub inviterer næringsliv og offentlige aktører til panelsamtale. Du møter eksperter på klimatilpasning og får innsikt i verktøyene de er i ferd med å ta i bruk.

 

Arrangementet er gratis, med påmelding her.