Klimaseminaret 2013

bookmark

Norge som klimasinke

lørdag 26. oktober 2013, kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Natur og Ungdom og Naturvernforbundet

Inngang: Gratis

Klimaforskere har aldri vært mer sikre på at klimaendringene er menneskeskapte. Hvorfor er da Norge en klimasinke? Trenger verdens fattige norsk olje? Hør siste nytt fra klimaforskingen og lær om oljekampen i Sør!

Program
11.00-11.20: Klimaendringene er her! Vi gjør noe med det!
Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, ønsker velkommen og gir en introduksjon til klimakampen

11.20-11.40: Siste nytt fra klimaforskningen
Klimaforskerne er sikrere enn før på at klimaendringene hovedsakelig skyldes menneskelige utslipp. Cecilie Mauritzen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning, presenterer den nye rapporten fra FNs klimapanel.

11.40-12.00: Trenger verdens fattige norsk olje?
Knut Einar Rosendahl, forsker i Statistisk sentralbyrå, avliver myter og presenterer rapporten «Norsk olje- og gassproduksjon. Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland».

 12.10-12.45: Hvorfor er Norge en klimasinke?
Gang på gang har politikerne vedtatt at norske klimagassutslipp skal ned. Likevel skjer det lite. Siden 1990 er norske CO2-utslipp økt med nesten 30 prosent. Utslippene går opp i alle viktige sektorer. Hvorfor er det slik? Hvorfor blir ikke politikernes gode intensjoner omdannet til praktisk politikk?
Kommentar ved Erik Martiniussen, forfatter og journalist. Erik kommer i oktober med en bok om norsk klimapolitikk.

12.45-13.15: Lunsj

13.15-14.00: Hvordan få de kloke hodene til klimajobbene?
Oljeindustrien lokker til seg flinke studenter med gratis mat og høye lønninger. Hvordan skal vi sørge for at morgendagens helter velger jobbene som redder klimaet?
Silje Lundberg leder en samtale mellom studenter og energibransjen.

14.15-15.30: Hello world! Here oil disaster

Dokumentar om konsekvensene av Shell sin oljevirksomhet i Niger-deltaet etterfulgt av «Oljekamp i Sør» – et foredrag om motstandskamp, massiv mobilisering og en lokalbefolkning som nekter å gi opp i kampen mot den mektige oljeindustrien ved Helga Lerkelund, rådgiver i Naturvernforbundet.

16.00-17.00: Det blinde øye – en fotoutstilling om klima og sårbarhet (Rådhusgalleriet)
Som avslutning på klimaseminaret inviteres alle til Rådhusgalleriet og en eksklusiv omvisning i fotoutstillingen «Det blinde øye» av Rune Eraker. Det blir felles avgang fra Litteraturhuset.

17.30 Felles middag

20.00 Fest arrangert av Oslo studentlag

Meld deg på her
Se mer her