Klimautvalg lanserer rapport 3

Klimautvalg lanserer rapport

bookmark

Slik kan Norge ta lederskap for klimaet

mandag 24. april 2023, kl. 10:00 til kl. 12:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Kirkens Nødhjelp

Inngang: Gratis - ingen påmelding

I internasjonal klimapolitikk blir 2023 et klimafinansieringsår. Den nye apporten fra FNs klimapanel peker på klimafinansieringsgapet som en hovedsak. Klimafinansiering står øverst på agendaen for Verdensbanken/IMFs vårmøter i april. Frankrikes president Macron og Barbados’ statsminister Mottley har invitert verdensledere til et eget klimafinansieringstoppmøte i Paris i juni. G20s finansministre skal drøfte temaet i juli. FNs generalsekretær har invitert til et høynivåmøte om klima i september der han bare vil slippe inn regjeringssjefer som kommer med nye initiativ. På COP 28 i Dubai kommer klimafinansiering igjen til å være avgjørende for fremgang i global klimapolitikk.

Fra 2030 har lav- og mellominntektsland behov for 1000 milliarder dollar årlig i ekstern støtte til utslippskutt og klimatilpasning, i tillegg til store og økende behov for å håndtere tap og skader forårsaket av klimakrisen. Det er nødvendig at noen tar lederskap ved å fremme løsninger. Hvis ikke overskuddsnasjonen Norge vil gjøre dette i en situasjon med enorme, ekstraordinære inntekter, hvem skal da gjøre det?

Norge har mulighet til å ta et globalt lederskap på dette feltet. Hvordan Norge kan gjøre dette er blant spørsmålene som har vært sentralt i arbeidet til Ekspertutvalget på innovative kilder til klimafinansiering, ledet av tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen og nedsatt av de seks store humanitære organisasjonene (Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Caritas og Flyktninghjelpen). I sin rapport viser utvalget hvordan Norge kan mobilisere offentlig og privat kapital og sikre økt internasjonal finansiering.

Arrangementet vil foregå på engelsk. Det vil være servering fra kl. 9.30, og arrangementet starter kl. 10.00.

Arrangementet vil bli strømmet på Kirkens Nødhjelps YouTube-kanal: Klimautvalg lanserer rapport – Slik kan Norge ta lederskap for klimaet – YouTube

Program:

10.00–10.15 Presentasjon av anbefalinger og overlevering av rapporten til de seks humanitære organisasjonene, ved Vidar Helgesen

10.15–10.50 Hovedtalere:

– Johan Rockström (direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research): Hvorfor det haster med å øke klimafinansiering og hvorfor verden ser til Norge for lederskap.

– Frannie Lautier (Partner og administrerende direktør i SouthBridge Investment, og tidligere leder av African Development Bank): Posisjonering av multilaterale utviklingsbanker for mer effektiv klimafinansiering: Hvordan Norge kan lede an.

– Nigel Topping (tidligere High-Level Champion for klima under UNFCCC): Mobilisering av massive private investeringer og nødvendig pipeline: hvordan Norge kan lede an.

10.50–11.10 Kommentarer fra norsk næringsliv, forskning og sivilsamfunn:

– Idar Kreutzer, vise administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

– Kristin Halvorsen, direktør for Cicero Institutt for klimaforskning

– Elise Åsnes, leder i Spire

11.10–11.30 Kommentarer fra politiske ledere:

– Nikolai Astrup (Høyre), klima-/energipolitisk talsperson og tidligere utviklingsminister

– Kari-Elisabeth Kaski (Sosialistisk Venstreparti), finanspolitisk talsperson

11.30–11.40 Avslutningsord ved Bjørg Sandkjær, statssekretær for internasjonal utvikling i Utenriksdepartementet.