KMD og Husbankens lanseringskonferanse 2018

KMD og Husbankens lanseringskonferanse 2018

bookmark

Smakebiter fra ny boligforskning

torsdag 8. mars 2018, kl. 10:00 til kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inngang: Gratis

Lanseringskonferansen er et årlig samarbeid mellom Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På konferansen får du servert smakebiter fra ny norsk boligforskning.

 

Program: 

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen v/ Husbanken og KMD

 

Tema 1: kommunalt disponerte utleieboliger – behov og praktiske løsninger

10.15 Beregning av behov for kommunalt disponerte utleieboliger. Rambøll v/ Hege Hellvik og Jon Martin Sjøvold

10:40 Bosetting av flyktninger – kommunale stategier i lokale boligmarkeder. NIBR

11:00 Gjennomstrømming eller bostabilitet – barnefamilier i kommunale boliger. NTNU samfunnsforskning

11:30 Lunsj og mingling

 

Tema 2: Boligsosiale virkemidler i sammenheng – utvikling og nyskaping

12:20 Evaluering av boligsosiale virkemidler. Vista analyse v/ Tyra Ekhaugen

12:50 Lønnsomhet i tilvisningsprosjekter. Ernst& Young v/ Stian Haugen

13:10 Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune. Proba

13:30

13:50 Avslutning og vel hjem

 

Streaming