Kokepunktet – Arbeidstid

bookmark

Om arbeidsliv og familieliv

onsdag 8. mai 2013, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Inngang: Gratis

Hva skal til for å skape muligheter for familier der både mor og far ønsker å være i arbeid? Er det mulig å være i full jobb samtidig som man håndterer familielivet på en akseptabel måte? Finnes det arbeidstidsordninger som er bedre enn dem vi har i dag? Dette er sentrale spørsmål når perspektivmeldingen viser at det er arbeidslinja vi skal leve av i fremtiden. Hva slags samfunn er det egentlig vi ønsker oss, og er det de rette valgene for samfunnet som blir best belønnet?

Lederne – hva gjør våre arbeidsplasser attraktive?

Anita Krohn Traaseth, alias bloggeren Tinteguri + Adm. Dir. for HP Norge. Opptatt av temaet arbeidstid og fleksibilitet og hva det betyr for hennes medarbeidere. Har blant annet blogget om det og blitt intervjuet på God morgen Norge om temaet.
Tove Selnes, HR-direktør i Opera Software som er opptatt av at de ansatte skal ha en god work-life-balance. Opera har innført en interessant og noe uvanlig ordning der alle fedre i Opera over hele verden får anledning til å ta ut to ukers pappapermisjon med full lønn i forbindelse med fødsel. Dette vekker oppsikt utenfor Norges grenser.
Kristin Skogen Lund, Adm. Dir. i NHO. Har uttalt seg om at arbeidstid er et viktig tema for å få flere til å være i arbeid, og at det er på tide å se på en mulig oppmykning av arbeidsmiljøloven.
Hege Gjessing, nestleder i Akademikerne og president i Legeforeningen. Særlig opptatt av at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel ikke møter de krav dagens kunnskapsbedrifter og kunnskapsarbeidere står overfor.
Advokaten – lov, lurt og ikke lov
Birgit Abrahamsen, Leder for Abelias advokater. Kan arbeidsmiljølovens kapittel 10 ut og inn, og vet alt om hva som er lov, lurt og ikke lov innenfor dagens regelverk. Hvilke muligheter finnes innenfor dagens regelverk? Hvilke justeringer av regelverket hadde vært å foretrekke?
Suksesshistoriene – arbeidsplassen der folk vil være.
Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work. Vet godt hva som er viktig for at folk ønsker å være i jobb. Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene og hvordan gjør de det?
Politikerne – hva kan vi gjøre for å legge til rette?
Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet
Kristin Vinje, Høyre

I samtale med Anita Krohn Traaseth, Kristin Skogen Lund og Hege Gjessing. Samtalen ledes av Abelias Hilde Widerøe Wibe.
 

Pris: 400,- for Abelias medlemmer, 600 for ikke-medlemmer. Påmelding her