Erfaringsseminar med "Unge kvinner er ledere!"

Samtale med «Unge kvinner er ledere!»

bookmark

Kom til erfaringsseminar!

søndag 27. mars 2022, kl. 12:00 til kl. 13:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Latinamerikansk forening

Inngang: Gratis - påmelding

Kom på erfaringsseminar med Unge kvinner er ledere

Arrangementet blir strømmet på Latinamerikansk Forening sin Facebookside

«Unge kvinner er ledere» er et lederprogram som startet av eget initiativ av unge kvinner i Latinamerikansk forening og #OssKvinner nettverket rett før pandemien startet.

Programmet retter seg mot unge kvinner som ønsker å utvikle seg til å bli gode ledere for seg selv og for andre. Programmet er en aktiv læreprosess som strekker seg over.

Vi skal snakke om ledelsesutfordringer for kvinner, og erfaringer fra programmet Unge kvinner er ledere hvor unge kvinner lærte ulike verktøy for å utvikle sine karrierer og utvikle seg som ledere.

Kl.12:00 Registrering

Kl 12:30 Velkomsthilsen

  • Isa Maline Isene – LNU styreleder
  • Marcela Dahle – Initiativtaker og leder av LAF OsloMet

Kl.12:40 Hva er programmet Unge kvinner er ledere?  med Karen Contreras, Daglig leder i LAF/ prosjektleder i #OssKvinner nettverk.

Kl.12:50 Erfaringer fra deltakerne i “Unge kvinner er ledere”.

Samiya Elmi (digital) – Har fått sin første lederstilling.

Anam Gondal – Ønsker å være en talsperson for ungdom med innvandrerbakgrunn.

Benedicte Falck – Ønsker utvikle seg som leder.

Vivianne Bach – Har blitt leder i en ungdomsorganisasjon og har skrevet artikler i media om temaer hun er engasjert i.

Kl.13:15 Hva det betyr å være en ung leder? – Åpen samtale

13:30 Lunsj og mingling

Dette seminaret er en del av LAFs arbeid med FNs Bærekraftsmål. Kvinner nevnes i flere av FNs Bærekraftsmål. Blant annet i mål 5 –Likhet mellom kjønnene, mål 10 –Mindre ulikheter, men også mål som Mål 4 –God utdanning og Mål 1 –Utrydde fattigdom.