Kompetansesenter rus – Oslo inviterer til:

bookmark

Ung i Oslo 2012

onsdag 12. desember 2012, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: KoRus Oslo

Inngang: Gratis

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten, gjennomført en stor ungdomsundersøkelse i Oslo (NOVA Notat nr 7/12).
 
Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et elektronisk spørreskjema i januar og februar 2012 og omfatter hele elevpopulasjonen på 9. og 10. trinn og 1. trinn i den videregående skolen. Over 15 000 elever har besvart undersøkelsen.
 
Tormod Øia vil gi en statusrapport over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon. Sentrale variabler er kjønn, etnisitet og bydel. Han vil også ta for seg utviklingstrekk og endringer fra 1996 til 2012, samt sammenlikne Oslo med resten av landet.
 
 
For påmelding klikk her.
 
Påmeldingsfrist: fredag 7. desember 2012
 
 
For spørsmål og mer informasjon kontakt:
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no eller på 908 14 334