Konferansen § 112 i 2016: Klimasøksmål mot staten

bookmark

Klimafestivalen § 112 16.-24. januar

tirsdag 19. januar 2016, kl. 08:45

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Arktis og Grunnlovens grenser: Utfordringer, strategier og internasjonale erfaringer.

Flere aktører går i 2016 sammen om å reise klimasøksmål for å stoppe 23. konsesjonsrunde. Hvilke utfordringer byr det på når Grunnlovens § 112 forsøkes operasjonalisert for første gang? Hvilke andre anvendelsesområder kan §112 få på sikt?  Hva kan rettslig prøving av 23 konsesjonsrunde i Arktis bety i samfunnsdebatten om norsk klimapolitikk i nasjonalt og globalt perspektiv?

Program for dagen:
9.00 Innledning: Aleksander Melli, styreleder i Foreningen §112
9.10  Temapresentasjon: Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen.
9.20 Erfaringer i USA: Our Children’s Trust og ungdommenes klimarettsaker. Skype-møte med direktør Julia Olson, samtalepartner professor Beate Sjåfjell
9.45 Concerned Students Juss presenterer oversikt over pågående klimasøksmål mot statlige og private aktører i flere land. Ved Agnes Harriet Lindberg og Erling Fjeldaas.
10.15 Spørsmål fra rundebord/sal. Ordstyrer Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.
10 min. Pause.
11.00 Rundebordsdiskusjon om det norske klimasøksmålet for å stoppe oljeutvinning i Arktis – neste store skritt i den norske klimakampen? Inviterte deltakere: bl.a. ledende jurister, ledere i miljøbevegelsen og sivilsamfunnet. Åpent for publikum – men ingen spørsmål fra salen av tidshensyn.
Ordstyrer: Professor Hans Morten Haugen
12.50 Oppsummering: Mari Seilskjær, nestleder i Foreningen §112.

Hele Norges klimafestival!
16.–24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets bredeste markering for klimasaken. I løpet av festivaluken vil det også være et rikholdig festivalprogram på Litteraturhuset. Det blir forfattersamtaler om klima og litteratur, øyeåpnende vitenskapelig formidling, en kveld om kjente norske eventyreres forhold til oljeeventyret, et dialogmøte mellom oljebransjen og miljøbevegelsen, en konferanse om Grunnlovens paragraf 112 som rettslig virkemiddel – og et temamøte om en voksende utfordring: klimaflyktninger. Gå ikke glipp av et spennende program om de aller mest sentrale spørsmål i vår tid!

Se hele programmet på www.klimafestivalen112.no 

#klimafestivalen112 – Facebook Klimafestivalen 112 – @klimafestivalen112