Konfirmasjon. Å bestyrke eller berike

bookmark

fredag 12. april 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Svein Sandnes Bokforlag AS

Inngang: Gratis

Hør kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud i debatt med Christian Sandsdalen, landsstyremedlem i Human-etisk forbund

Delta i lanseringen av Lars Gunnar Lingås’ nye bok: Undring – En bestefars brev til konfirmanten.

I de fleste samfunn holdes det markeringer ved overgangen fra ungdom til voksen. I Norge velger de fleste å markere denne overgangen med konfirmasjon, og den finner normalt sted når gutten eller jenta er 14-15 år gammel. I ti brev til konfirmanten oppfordrer Lars Gunnar Lingås den unge til å undre seg og tenke over de store spørsmålene i livet, sånn som tvil og tro, kjærlighet og seksualitet, menneskers likeverd og vårt forhold til dyr og natur.

Boka munner ut i en oppfordring til konfirmanten om aktivt å foreta sine livsvalg sjøl, ikke bare passivt følge med strømmen. Disse ti brevene fra en bestefar kan leses av både kirkelige og humanistiske konfirmanter. Hensikten er å støtte og styrke konfirmantenes evne til selvstendig tenkning og etisk handling.