Konservatisme

bookmark

Lørdagsforedrag ved Janne H. Matlary

lørdag 29. november 2014, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Som moderne politisk ideologi oppsto konservatismen i tiden rundt den franske revolusjonen, og etableringen knyttes særlig til Edmund Burkes navn. Forandre for å bevare, heter det ofte i konservative kretser. Individet har ansvar for det bestående og skal på best mulig måte forvalte og videreføre tradisjoner, institusjoner og det etablerte. Det er likevel vilje til reformering, bare det ikke går for fort unna. Både revolusjon og det å holde for hardt på gamle måter å gjøre ting på er til hinder for en stabil og trygg utvikling. Hvordan ser det så ut når den konservative ideologien møter virkeligheten?

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og vil nå fortsette Litteraturhusets høstserie om politiske ideologier.