Konspirasjonsteorier

bookmark

Lørdagsforedrag ved Asbjørn Dyrendal

lørdag 21. januar 2017, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva kjennetegner egentlig en konspirasjonsteori?

Asbjørn Dyrendal er professor i religionsvitenskap ved NTNU og har forsket på konspirasjonsteoretikeres argumentasjon og konklusjoner. Hvordan bygges en slik teori opp? Hvordan kan man forstå at så mange tror på sammensvergelser og hemmelige nettverk? Og hvordan kan det ha seg at de manglende bevisene betraktes som en verifisering av teoriens sannhet: Så stor er nettverkenes makt at de kan slette alle spor?

I den nye lørdagsforedragsserien «Bevisets stilling» vil Litteraturhuset se nærmere på grenseområdene mellom reell, fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.

FOTO: NASA: Konspirasjonsteorier rundt månelandingen er blant de mest seiglivete