Konstruktiv ikkevoldskampFoto: Arkiv/FMK

Konstruktiv ikkevoldskamp

bookmark

Fra Gandhi til våre dager. Hva kan vi gjøre for å skape gode alternativer?

mandag 4. november 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Folkereisning mot krig (Fmk)

Inngang: Gratis

Innledning og diskusjon med Jørgen Johansen.

Når folkelige bevegelser organiserer motstand mot urettferdighet, miljøødeleggelser, krig og opprustning er det ofte ut fra Gandhis tradisjon av “ikke-samarbeid”, streik, sivil ulydighet og ulike former av protester. Disse konfrontasjonene får ofte stor oppmerksomhet i media og blir løftet opp på den politiske dagsorden i det offentlige rommet.

Den andre tradisjonen etter Gandhi, og den han selv anså være den viktigste er “Det konstruktive program”, som handlet om å bygge det samfunn man ville ha i framtiden; ikke kun protestere mot det som var problemet, men å søke og vise løsningene.

Vi skal se på eksempler på konstruktivt motstandsarbeid fra ulike deler av verden, og belyse fordeler og problemer med en slik strategi.

Det blir også presentasjon av en ny bok som utgis samtidig med at 150 års markering av Gandhis fødsel avholdes i mange land verden rundt (se www.bobovery.com). Boken er på engelsk, her en kort omtale: The book shows how Gandhi was constantly adapting and changing his

methods in reaction to changing political circumstances, thus bringing out the dynamism and sheer flexibility of Gandhi’s approach in a way that the nonviolent theorists fail to do. (David Hardiman University of Warwick)