Kontaktpunktets dialogmøte og lansering av årsrapportFoto: Thorbjørn Helin

Kontaktpunktets dialogmøte og lansering av årsrapport

bookmark

mandag 25. april 2022, kl. 09:00 til kl. 11:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Inngang: Gratis

Kontaktpunktet inviterer våre interessenter, fra NHO, LO og Forum for utvikling og miljø, til å gi tilbakemelding på vårt arbeid gjennom året som har gått, presentert i årsrapport for 2021. Vi ønsker ris og ros for å forbedre vårt arbeid med å fremme et ansvarlig næringsliv. Mandatgivende og berørte departement vil også delta.

Statssekretær Janicke Andreassen fra NFD åpner dialogmøtet. NHO stiller ved Anikken Hauglie, direktør for politikk og myndighetskontakt, LO ved førstesekretær Julie Lødrup og ForUM ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen.

1. juli trer Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Kontaktpunktet inviterer også til diskusjon om åpenhetsloven og behov for veiledning overfor næringslivet.