Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

bookmark

Kommunal kraft eller luftslott?

onsdag 24. oktober 2018, kl. 08:30 til kl. 11:30

Sal: Skram

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung)

Inngang: Gratis

Koordinerende enhet er blitt gitt en sentral rolle i overordnet tilrettelegging for at barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få nettopp det. Samarbeid på tvers er nødvendig. Hvem lykkes, og hvorfor?