Kort fortalt: Emojier 1Foto: Universitetet i Oslo

Kort fortalt: Emojiar

bookmark

Med Rolf Theil

mandag 4. mai 2020, kl. 14:00 til kl. 14:20

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis - digitalt

Emojiane ser ut til å ha komne for å bli. Men er dei øydeleggjande for skriftspråket, eller kan dei gjere det rikare? Talespråket vårt er akkompagnert av ansiktsuttrykk, gestikulering og intonasjon. Når vi skriv, har vi derimot måtta nøye oss med bokstavar og teiknsetjing – heilt til emojiane gjorde sitt inntog.

No for tida nyttar kvar og ein emojiar i tide og utide. Få ei fagleg innføring i desse rare symbola frå Rolf Theil, som er professor emeritus i lingvistikk ved Universitetet i Oslo. Kven veit, kanskje får du tips til å øppe emoji-gamet ditt? 😉

Videoen er ikkje lenger tilgjengeleg.