Kort fortalt: Francis FukuyamaFoto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no

Kort fortalt: Francis Fukuyama

bookmark

Med Mathilde Fasting

mandag 11. mai 2020, kl. 14:00 til kl. 14:20

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis - digitalt

Amerikanske Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflytelsesrike statsvitere. Han ble et verdensnavn i 1992 med The end of History and the last man, hvor han utpeker liberalt demokrati og markedsøkonomien som det siste trinnet i verdenssamfunnets sosioøkonomiske utvikling. Er verdenskampen mellom ideologiene over?

Mathilde Fasting er siviløkonom, idehistoriker og forfatter. Hennes nye bok Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama er basert på samtaler mellom Fasting og Fukuyama, og tar for seg Fukuyamas tenkning og forfatterskap som helhet.

«Kort fortalt» er Litteraturhusets digitale folkeopplysningserie, med korte videoforedrag om aktuelle problemstillinger.