Kort fortalt: Norsk høyreekstremismeFoto: Kagge forlag

Kort fortalt: Norsk høyreekstremisme

bookmark

Med Harald Klungtveit

mandag 1. juni 2020, kl. 14:00 til kl. 14:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis - digitalt

I disse dager avventer en høyreekstremistisk terrorist dom fra Oslo Tingrett for sitt angrepsforsøk på al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019. Hva er det som gjør at denne ideologien appellerer til stadig flere i hele Europa, spesielt unge, hvite menn? Hva kjennetegner de høyreekstreme miljøene, og hvordan rekrutterer de nye medlemmer?

Harald Klungtveit er journalist og redaktør i Filter Nyheter. Nå er han aktuell med boka Nynazister blant oss. På innsiden av den nye høyreekstremismen, som går i dybden på høyreekstremisme i Norden i dag. I dette digitale foredraget tar han for seg hvordan de ulike høyreekstreme nettverkene henger sammen med hverandre.

«Kort fortalt» er Litteraturhusets digitale folkeopplysningserie, med korte videoforedrag om aktuelle problemstillinger.