Krig og fred på Sri Lanka 2Foto: Øivind Fuglerud

Krig og fred på Sri Lanka

bookmark

Følger av en norsk fiasko

torsdag 6. juni 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Lanseringsseminar for Krig og Fred på Sri Lanka av Øivind Fuglerud. Boka tar for seg fredsprosessen på Sri Lanka fra 2000 til 2009. Da denne gikk i oppløsning og borgerkrigen ble avgjort ved militære midler våren 2009, med anslagsvis 40 000 sivile drepte, ble Sri Lanka i løpet av kort tid en sak for FNs Menneskerettighetsråd. Den prosessen pågår fortsatt. Med det norske engasjementet i fredsprosessen som bakgrunn, diskuterer boka hvilke konsekvenser den feilslåtte prosessen har hatt og fortsatt har særlig når det gjelder minoriteters kår, Kinas inntreden, og den tamilske diasporaens rolle. Tilfellet Sri Lanka illustrerer mange utfordringer ved små staters situasjon i en globalisert verden: Det å bygge nasjonal identitet på et politisk system konstruert av kolonimakter, bekjempelse av ekstremisme med vestlige menneskerettighetsobservatørers årvåkne blikk på seg, utvandrede befolkningsgrupper som bygger internasjonale allianser mot opprinnelseslandets myndigheter, en rivning mellom gamle og nye maktsentra i henholdsvis vest og øst.

Det blir foredrag og paneldebatt.

 

I panelet sitter:

Øivind Fuglerud, professor i sosialantropologi UiO

Gunnar Sørbø, forsker ved CMI, sosialantropolog, leder av Norads evaluering av den norske fredsinnsatsen på Sri Lanka

Iselin Frydenlund, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, religionshistoriker og ekspert på politisk buddhisme i Sør- og Sørøst-Asia

Yogarajah Balasingham, tamilsk sivilsamfunnsaktivist og tidligere bystyremedlem i Oslo