Krigens veger i Finnmark

Krigens veger i Finnmark

bookmark

Med forfatter og historiker Bjarne Langseth

tirsdag 19. oktober 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Orkana Forlag

Inngang: Gratis

Forfatter og historiker Bjarne Langseth vil fortelle om sin bok Krigens veger i Finnmark. Krigens veger i Finnmark handler om krigen, veger og Finnmark, og om hvordan vegene bandt folk og samfunn sammen. Vegvesenet var på denne tida involvert i det meste som foregikk i lokalsamfunnet. Ansatte fikk føle nøden på kroppen, samtidig som de organiserte nødsarbeid for andre. De kjente på trusselen om okkupasjon, samtidig som de bisto forsvaret både med sikkerhetsforanstaltninger og flere var med i direkte kamphandlinger. Samarbeidet med okkupasjonsmakten ble balansert på en knivsegg fordi de visste at deres innsats var viktig for befolkningen. Mange var involvert i illegalt arbeid. Vegvesenets historie i Finnmark under andre verdenskrig forteller mye av finnmarkingenes historie fra samme periode.

Seniorrådgiver og tidligere leder av Norsk vegmuseum, Geir Paulsrud, vil fortelle om vegmuseets etablering og rolle i samfunnet. Han vil også beskrive arbeidet med å bygge opp en samling av intervjuer med vegfolk, hvorav et stort antall fra Finnmark.