Krigerrollen gjennom tidene

bookmark

Endring, brudd eller kontinuitet

lørdag 23. februar 2013, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Senter for grunnforskning

Inngang: Gratis

Forsker Jan Erik Rekdal: ‘Når vi ikke kan bruke ordene ‘krig’ og ‘krigere’ – hva sier vi da?’
Forsker Ebba Drolshagen: ‘Det var enkelt å være soldat i Norge, sa han.’
Historiker Tore Skeie: ‘Krigen og krigeren i Skandinavisk høymiddelalder’

Pause

Forfatter Jon Gangdal: "Fra ukjent soldat til ukjent mål – den profesjonelle soldatens menneskelige dilemma"
Forsker Stefka G. Eriksen: ‘Krigeren i tankeboksen: selvrefleksjon som litterært motiv i norrøn litteratur’