Kriminalomsorgen og de rusavhengige

Kriminalomsorgen og de rusavhengige

bookmark

Dagens kriminalomsorg

onsdag 16. mars 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Dersom du ønsker å delta digitalt, må du melde deg på til post@fmr.no innen den 15. mars

Hva skjer med de rusavhengige innenfor kriminalomsorgen? Hva skjer med de rusavhengige som sitter i varetekt? Hva gjør rusmestringsenhetene i fengslene? Hva er muligheten for å få sone i behandlingsinstitusjon? Hva skjer dersom du blir opptatt i Narkotikaprogram med domstolskontroll? Er det noen mulighet til å få avsone bøtestraff som samfunnsstraff?

Dette er noen av problemstillingene som blir belyst når seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, Anne Dahl, 1. nestleder i Stortingets justiskomite, Maria Aasen-Svendsrud, og frivillig i Wayback, med fengselserfaring, Johan Lothe stiller opp til en orientering og utveksling av synspunkter om dagens kriminalomsorg, med spesielt søkelys på de rusavhengiges situasjon.