Kriseforståelse?

bookmark

Finanskrise og velferdspolitikk

tirsdag 25. september 2012, kl. 16:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for samfunnsforskning

Inngang: Gratis

Finanskrisen skaper store utfordringer. Kan politikerne komme unna med kutt i velferdsstaten? Fører økonomisk nedgang til politisk innovasjon – eller tvert imot? Forskere fra Institutt for samfunnsforskning innleder om hvordan politiske endringer kan forstås i lys av finanskrisen i Europa. Arrangementet er del av Forskningsdagene 2012.