Krisen i norsk landbrukspolitikk

bookmark

En konflikt mellom gammel og ny forståelse

tirsdag 23. august 2011, kl. 10:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Nettverk for ny landbrukspolitikk

Inngang: Gratis

Hvorfor blir bønder fattigere og mer avhengige av tilskudd når gardsbrukene gjøres større? Skyldes sult, avlingssvikt, ørkendannelse og jordras kun klimaendringer? Blir det mindre fattigdom og sult hvis sultrammede og fattige land selger maten sin til folk som er mette og rike? Hvordan påvirker landbrukspolitikken kvaliteten på maten vi spiser?

Den pågående debatten om norsk landbruk er i ferd med å snu opp ned på de rådende forestillingene om landbruks- og matpolitikk. Forvaltningen av landbruket tvinges på helt sentrale områder inn i et bredere og mer helhetlig perspektiv. Som FNs nylig utgitte rapport The Global  Social Crisis påpeker, er det globalt sett småskalajordbruket rettet mot lokale markeder som bør støttes, ikke det industrielle eksportjordbruket. Dette er både økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig. Krisen i norsk landbrukspolitikk handler om en landbrukspolitikk som fører til motsatt resultat av de uttalte målsetningene. Det er krise også fordi det ikke lenger er tillit til landbruksmyndighetenes beskrivelse av virkeligheten i næringa. Gamle forvaltningsmodeller utfordres av nye perspektiver og ny kunnskap.

Tema og innledere til debatt.
– Økonomiprofessor Erik Reinert: Landbrukspolitikken, stordriftsulemper og hvordan skape verdier
– Samfunnsgeograf Erling Christiansen: Hvordan klima får skylda for politikernes feilforvaltning av ressursene våre
– Samfunnsgeograf Heidi Lundeberg: Hvordan skal handelen med mat foregå?
– Forsker Berit Swensen: Hvordan påvirkes maten vi spiser av politikken som føres?

Påmelding: landbruksseminaret@gmail.com el. Facebook: Krisen i norsk landbrukspolitikk
Kontaktperson: Harald Støen Høyem, tlf 93872863

Seminaret varer til kl. 15.00