Krisesentre også for menn?

bookmark

Debatt

tirsdag 17. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Stortinget har pålagt alle kommuner å tilby et krisesentertilbud også for menn. Får de det? Viser krisesentrene for kvinner vilje til å samarbeide? Blir menn i krise diskriminert i forhold til kvinner i krise?

Debattseminaret vil med utgangspunkt i NOVA’s ferske evalueringsrapport sette et kritisk søkelys på kommunenes krisesentertilbud til menn.

Innledere:
Ragnar Næss fra MannsForum
Wenche Holmberg Nielsen fra Norsk Krisesenterforbund
• En forsker fra NOVA eller BUFDIR

Spørsmål og debatt mellom sal og panel

Sjekk fullt program her