Kristendemokratisk Forums årskonferanse

bookmark

Tema: Kristendemokrati på norsk

lørdag 18. oktober 2014, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kristendemokratisk Forum

Inngang: Billett

Hva kjennetegner egentlig det norske kristendemokratiet? Det er et av spørsmålene som stilles under Kristendemokratisk Forums årskonferanse 2014. Til konferansen kommer bl.a. tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, daglig leder i Tankesmien Agenda Marte Gerhardsen, forfatter Jonas Norgaard Mortensen og professor Gregory Reichberg for å diskutere ideologienes plass i politikken, hva som kjennetegner kristendemokrati i Norge og for en innføring i personalismen, som et grunnleggende prinsipp i kristendemokratisk ideologi. I tillegg vil lederen av styringsgruppen for Kristendemokratisk Forum Erik Lunde presentere sin nye bok: Kristendemokrati – Et forsvar for det ufullkomne samfunnet.

Kristendemokratisk Forum skal være en arena for norske kristendemokrater som ønsker å debattere politiske ideer og utvikle politiske løsninger med bakgrunn i kristendemokratisk tenking. Man trenger ikke å være medlem i KrF for å delta på konferansen. Alle som har interesse av å diskutere politikk med utgangspunkt i kristendemokratisk ideologi er hjertelig velkomne.

For mer info om detaljert program for konferansen og påmelding, se her