Kristendom

bookmark

Lørdagsforedrag ved Ingvild Sælid Gilhus

lørdag 2. februar 2013, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Gud, Jesus og Den Hellige Ånd regnes gjerne som tre sider av samme sak. For to tusen år siden hadde imidlertid få hørt om noen av dem. Likevel tok det bare noen få århundrer før denne religionen nærmest oppnådde en monopolstilling i Romerriket, og etter hvert spredte den seg til hele Europa og store deler av verden.

Hva var det med kristendommen som gjorde at den fortrengte de andre religionene? Og hvordan går det med denne troen i dagens globaliserte verden? Hvilke typer av kristendom har særlig fremgang, og på hvilke måter endres den av sekulariseringen, for eksempel i Norge? Foredraget inngår i vårens serie «Verdens religioner» hvor vi får grunnleggende innføringer om de største livssynene i verden. Denne gangen er det Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, som står for foredraget.