Kristianisme

bookmark

En panelsamtale om kristendom, migrasjon og gjestfrihet

torsdag 31. oktober 2019, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: NORDHOST - et prosjekt i UiO:Norden

Inngang: Gratis

Cathrine Thorleifsson – ekstremismeforsker, C-Rex, Senter for ekstremismeforskning, UIO

Thomas Hylland Eriksen – professor i sosialantropologi, UIO

Trygve Wyller – professor i teologi, UIO

Ledes av Kaia Rønsdal – forsker, UIO

 

Om arrangementet: Migrasjon fører til store spenninger innenfor norsk og internasjonal kristendom. Noen vil forsvare «kristne verdier», mens andre mener at nettopp disse verdiene fremmer gjestfrihet og imøtekommenhet.

Benevnelsen «kristianisme» eller Christianism dukket først opp i 2001. Kristianisme betegner en ideologi man så blant primært hvite evangelikale kristne i USA, der de kristne verdiene ble ansett som truet, og måtte beskyttes til enhver pris. Blant høyreekstreme i dag, både på det mørke nettet og økende i det offentlige rom, uttrykkes frykt for de kristne verdiers eksistens, og disse må beskyttes fra ytre farer, invasjon og illojale politikere og borgere. Breivik, terroristen i Christchurch og Manshaus fremhever alle dette.

På den andre siden finnes tusenvis av prosjekter, organisasjoner og mennesker som tenker omtrent motsatt: Å stå opp for gjestfrihet er i sentrum av viktige verdier, også i kristendommen.

Hvilke verdier står på spill?

Kunnskapen om ekstremisme og teologi sammen finnes, men snakkes for lite om i det offentlige ordskiftet. Forskere fra UiO møtes og samtaler.

Forskerne i denne panelsamtalene er alle medlemmer i forskergruppen NORDHOST – Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis, finansiert av Universitetet i Oslos Norden-satsning, UIO: Norden.

Prosjektet har som mål å utforske praksiser i nordiske sivilsamfunn som oppstår i moderne migrasjonskontekst, og undersøker hvilke verdier som dukker opp, forfektes og utfordres i slike praksiser.