Kritikersalong

bookmark

Hvordan kan vi leve sannere?

mandag 9. november 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kritikerlaget

Inngang: Gratis

Spørsmålet er gjennomgående i verkene til Vigdis Hjorth. Likevel er en av hennes viktigste passasjer at «litteraturen kan ha større betydning enn det som er sant og være sannere». Hvordan henger dette sammen? Møt årets Aschehougprisvinner i en kritikersalong hvor vi nærmer oss forfatterskapet med ulike optikker. I panelet litteraturforsker Irene Engelstad, sosiolog Unn Conradi Andersen og kritiker Bernhard Ellefsen. Vigdis Hjorth deltar med en nyskrevet tekst. Ordstyrer er kritiker Astrid Fosvold.

Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

FOTO: Kjell Ruben/Palookaville