Kritiske perspektiver på brukeransettelser

Kritiske perspektiver på brukeransettelser

bookmark

tirsdag 16. november 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis - førstemann til mølla

I år ga Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ut boken Kritiske perspektiver på brukermedvirkning (Universitetsforlaget, 2021). I denne boken løftes flere dilemmaer og utfordringer knyttet til brukermedvirkning på feltet psykisk helse og rus opp med håp om å få til en konstruktiv debatt om fremtidens brukermedvirkning. En av kjerneområdene som gis oppmerksomhet i boken, er brukeransettelser, der tidligere brukere ansettes på bakgrunn av sine erfaringer med tjenestene. Erfaringskonsulentene er kommet for å bli, og de bidrar i dag i stor skala på de ulike tjenestenivåene. Men hvilke utfordringer bør vi være spesielt oppmerksomme på fremover?

Denne kvelden vil Truls Juritzen (USN) og Torbjørn Mohn-Haugen (Erfaringssentrum) forsøke å rette fokuset inn på konstruktiv kritikk av erfaringskonsulentrollen og mulige dilemmaer ved brukeransettelser. Hva bør vi være spesielt oppmerksomme på ved utviklingen av brukeransettelser for at disse ansettelsene virkelig skal komme brukerne til gode?